Gå til innhold

Regnskapsrevisjon

Vår oppgave er å bekrefte at kommunens regnskap ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi skal også påse at kommunen har etablert et godt system for sin interne kontroll, og at denne virker som forutsatt.  En nærmere beskrivelse av innholdet i regnskapsrevisjonen i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3. Distriktsrevisjon Nordmøre IKS utfører regnskapsrevisjon både av regnskap som føres etter kommunale regnskapsprinsipper (god kommunal regnskapsskikk) og etter regnskapsloven (god regnskapsskikk).

Revisjon av deltakerkommunenes regnskaper utgjør vår største oppdragsmengde, i tillegg til at vi reviderer regnskapene til kommunale foretak, interkommunale selskaper, menighetsråd, kirkelige fellesråd, stiftelser, legater og overformynderi. Vi utfører også oppdrag innenfor særattestasjoner og andre bekreftelsesoppgaver.

%d bloggere like this: