Gå til innhold

Lover

LOVER

Kommuneloven
Kommuneloven (endringer)

Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Lov om interkommunale selskaper     
Lov om stiftelser.  
MVA loven.
Lov om kompensasjon for merverdiavgift.
Vergemålsloven
Skattebetalingsloven
Lov om offentlige anskaffelser
Kirkeloven
Lov om årsregnskap mv. (Regnskapsloven)
Aksjeloven
Revisorloven
Bokføringsloven
Endringslov til bokføringsloven 
Hvitvaskingsloven

FORSKRIFTER

Forskrift om revisjon.
Forskrift om kontrollutvalg
Forskrift om årsbudsjett (for kommune og fylkeskommuner)
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner
Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper
Forskrift om lån og lånevilkår mv. for interkommunale selskaper
Forskrift om stiftelsesloven.
Forskrift om føring av overformynderi- og vergeregnskaper, revisjon mv
Forskrift om plassering av umyndiges midler 
Forskrift om offentlige anskaffelser 
Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i den norske kirke.  
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 
Forskrift om bokføring
Forskrift om kommuners finansforvaltning
Forskrift om årsregnskap og årsberetning

 

Forskrift for tiltak mot hvitvasking

ANNET REGELVERK

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr.
Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

%d bloggere like this: