Gå til innhold

Lenker

Aktuelle
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Brønnøysundsregistrene
KRD 
Nav 
Statistisk sentralbyrå  
 
 
Analyser
Bedrekommune.no
Barnevernet.no
Teknisk beregningsutvalg
KOSTRA 
 
Arbeidsgiverorganisasjoner
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon KA
Kommunenes Sentralforbund
KS Bedrift 
Etikk
Etikkportalen KS
Kommunesektorens Etikkutvalg
Styrevervregisteret.no 
 
Kommunikasjon
Lokale bussruter
Flytoget
Fergeruter
Hurtigbåt
SAS Braathens


Kontrollutvalg
Forskrift om Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
Forum for kontroll og tilsyn

Offentlige anskaffelser
DiFi
Doffin
KOFA- klagenemda
Veileder til reglene om offentlige annskaffelser

Overformynderi
Vergemålsreformen
Håndbok for hjelpeverger
Nettverk for overformynderiene

Pensjon
KLP

Regnskap
GKRS
KOSTRA
NKK- kommunal rapport

Revisjon
Forskrift om revisjon i kommuner
NKRF
Riksrevisjonen

Selskapsorganisering
KS Eierforum

Spillemidler til anlegg
Kulturdepartementet- Idrettsannlegg.no
Ny ordning for kompensasjon av MVA i idrettsannlegg

%d bloggere like this: